Một số điều rút ra từ việc phải sử dụng command


Published: | Last modified:

Do yêu cầu bắt buộc nên gần đây phải làm việc với VIM.

Thực ra vẫn dùng máy tính Windows để chạy các ứng dụng SSH Client, SCP, rồi thì Excel. Tuy nhiên, các thao tác chủ yếu với source, text file, là trên command.

Mà trên command của Unix, hay Linux. Dù có trả qua bao nhiêu năm nữa, thì có vẻ chỉ có 2 trường phái là VIM và Emacs thôi. Nhiều người thích Emacs, cũng nhiều người thích VIM.

Mình chọn VIM vì thế sẽ tập sống với nó vậy.

Có một vài điều thấy được khi họ làm việc với VIM, Emacs và Bash

- Bàn phím của người làm việc với dòng lệnh

Vừa search thử trên Amazon, nó không hề rẻ. :)))

Có lẽ ai làm công việc dòng lệnh thì rất thích loại bàn phím này.

41rfdhcta4l-_sx425_

- Có vẻ như họ không hề cần đến chuột hoặc các phím mũi tên

- Khả năng giữa VIM và Emacs là tương đương nhau

- Giữa VIM và Less những thao tác sau đây là giống hệt nhau

- Bash có cả Vi mode lẫn Emacs mode

-Regular Expression ở khắp mọi nơi

-Sử dụng Onliner Mode của Perl cũng rất hay, nó có thể sử dụng như là Sed, AWK,…