About

  • Xin chào,
  • Tôi là một lập trình viên tầm thường, một người lười ghi nhớ (A mediocre developer, a lazier).
  • Tôi quan tâm đến Linux, đặc biệt là Embedded Linux và những thứ ở mức thấp (low-level).
  • Hiện tại, tôi đang việc như một BrSE tại đất nước của những thánh nữ.
  • Tôi viết trang này để mô tả những gì tôi học được, trong quá trình làm việc của mình.
  • Cám ơn bạn đã ghé thăm.