Bash

Cảm nhận về zsh sau 1 tháng sử dụng basic

Sau khi update chiếc máy MAC (máy công ty), terminal mặc định trong máy có recommend sang sử dụng zsh thay vì SHELL mặc định trước đó (bash thì phải) thì mới bắt đầu sử dụng thử zsh. Đọc qua một vài lời khen thấy nó khá hay nên quyết định chuyển sang dùng zsh xem sao. Xem có đúng như lời đồn không. Bài này xin tóm tắt một số ý đã tìm hiểu, cảm nhận được.

Thực hiện 3 phép tập hợp trên bash

Gần đây do phải làm việc crawling dữ liệu, nên có một chút ít động đến các phép toán tập hợp. Bài này sử dụng để note lại các câu lệnh để thực hiện các phép toán phổ biến với tập hợp. Nội dung được dịch từ bài viết khá chi tiết của pro Peter Krumins chủ trang http://www.catonmat.net/ 1. Phép giao Có rất nhiều cách để tìm giao của 2 tập hơn trong bash.

Một số thứ khi sử dụng command, viết script trong bash

Bài này xin được trích rút một số thứ hữu ích từ bài viết rất hay tên The art of command line và mình cũng đã dịch thử (chưa được review) ở Nghệ thuật sử dụng dòng lệnh 1. Hạn chế gõ lại câu lệnh cho dù là rất ngắn Hãy sử dụng chức năng tìm đoạn đang gõ trong history để làm giảm công gõ lại Hai chức năng tìm xuôi và tìm ngược được bash cung cấp rồi.

Phím tắt cho bash

Mặc định, bash sử dụng emacs mode, có thể chuyển sang vi mode được. Nếu sử dụng ở chế độ mặc định, thì dưới đây là một số shortcut hữu ích khi sử dụng. Chiều ngang : Di chuyển cơ bản Ctrl + b : (Backward) Di chuyển con trỏ sang trái về trước 1 kí tự Ctrl + f : (Fordware) Di chuyển con trỏ sang phải một kí tự.

Một số điều rút ra từ việc phải sử dụng command

Do yêu cầu bắt buộc nên gần đây phải làm việc với VIM. Thực ra vẫn dùng máy tính Windows để chạy các ứng dụng SSH Client, SCP, rồi thì Excel. Tuy nhiên, các thao tác chủ yếu với source, text file, là trên command. Mà trên command của Unix, hay Linux. Dù có trả qua bao nhiêu năm nữa, thì có vẻ chỉ có 2 trường phái là VIM và Emacs thôi.