Cảm nhận về zsh sau 1 tháng sử dụng basic

Sau khi update chiếc máy MAC (máy công ty), terminal mặc định trong máy có recommend sang sử dụng zsh thay vì SHELL mặc định trước đó (bash thì phải) thì mới bắt đầu sử dụng thử zsh. Đọc qua một vài lời khen thấy nó khá hay nên quyết định chuyển sang dùng zsh xem sao. Xem có đúng như lời đồn không. Bài này xin tóm tắt một số ý đã tìm hiểu, cảm nhận được.

0. Một số tính năng đáng giá

 • Theo trang howtogeek.com, zsh nổi bật với những tính năng sau:
  • Thự động chuyển thư mục cd" bằng cách gõ tên thư mục :Hay nói cách khác, giờ khi chuyển thư mục ta có thể bỏ cd` đi. Cũng hay đấy chứ.
  • Tự động phân giải đường dẫn: Ví dụ “/u/lo/b” có thể được phân giả thành “/usr/local/bin”
  • Tự động sửa lỗi chính và tự hoàn thành nếu viết sai
  • Hỗ trợ plugintheme

1. Cài đặt dễ dàng

 • Cài đặt trên MAC bằng brew install zsh.
 • Cài đặt trên Ubuntu (hoặc tương tự):sudo apt install zsh.
 • Cài đặt trên các nền tảng khác có thể tham khảo ở đây

2. Có một thứ gọi là oh my zsh

 • Một cái tên rất dị, chi tiết tại github của oh my zsh hoặc tại https://ohmyz.sh/

 • Là một framework được fan của zsh tạo ra để quản lý các thiết lập, plugin của zsh.

 • Có đến hơn 200 plugin và hơn 140 theme.

 • Cài đặt oh my zsh cũng cực kì đơn giản.

  • Cài bằng curl:
  sh -c "$(curl -fsSL https://raw.github.com/ohmyzsh/ohmyzsh/master/tools/install.sh)"
  
  • Cài bằng wget
  sh -c "$(wget https://raw.github.com/ohmyzsh/ohmyzsh/master/tools/install.sh -O -)"
  

3. Hỗ trợ theme

 • Một theme điển hình là powerlevel9k, dù có một chút vấn đề về hiển thị font khi cài font này.
  • Ví dụ: powerline9k_sample

4. Có vẻ như chỉ có 1 file cấu hình là ~/.zsh

 • Không giống như bash, file cấu hình được chia ra ở nhiều cấp độ như: /etc/bash.bashrc, ~/.bashrc, etc.

4. Tương thích hầu hết với bash

 • Tức là tập lệnh, shortcut key gần như giống nhau

5. Việc gõ có vẻ trở nên nhanh

 • Có thể chính là do chức năng tự động hoàn thành, tự tìm kiếm ở của zsh.