Wireshark

Wireshark có thể làm gì?

Dù biết tool này đã lâu, từ hồi học ĐH có mở ra mở vào để làm mấy bài tập mạng theo kiểu “chống chế”. Hơn nữa ngày đó, phần mạng (networking) mình cũng không nhiều kiến thức vì đang ham hố phần viết một phần mềm để đời, có giao diện chứ không đen ngòm như mấy cái thầy giáo dạy trên lớp. Lại sắp lan man rồi, vào đề thôi.