glfw

OpenGL là gì?

0. Tại sao đi tìm hiểu OpenGL làm cái gì? Gần đây, phải quay sang làm 1 dự án có liên quan đến Computer Graphic, cụ thể là trong không gian 3 chiều (3D). Thực sự, đối với mình nó lại hoàn toàn mới. Ngoài chút kiến thức toán như: Vector, Ma trận (Matrix), vector đơn vị, vài phép cơ bản của Vector thì mình không còn tí kiến thức Đại số nào nữa.