FileSystem

Lỗi về Case-sensive khi biên dịch C (gcc)

Khi phát triển các ứng dụng trên Linux, nhúng Linux, mình hầu như cài đặt và sử dụng một máy ảo (tạo bằng VMWare hoặc VirtualBox). Cài trình biên dịch GCC lên đó. Hầu như mình có thể làm mọi việc trên môi trường máy ảo đó trừ quản lý source. Vì cty mình vẫn sử dụng SVN với Client là Tortoise. Linux cũng có rất nhiều công cụ tuơng tự Tortoise nhưng để tránh những vấn đề không cần thiết, có thể làm phiền người khác liên quan đến tương thích SVN, mình vẫn chọn quản lý bằng Tortoise trên Windows.

Hệ thống File Ubifs

Gần đây, có thấy trên Board mạch phát triển của mình có xuất hiện 1 process là ubifs. Qua tìm hiểu mới biết rằng, em nó là UBIFS, được phát triển năm 2007 bởi Nokia với sự giúp đỡ của University of Szeged, Hungary. Bắt đầu được đưa vào mainline của Linux 2.6.27 năm 2008. Hỏi thấy GG thấy được 1 bài giới thiệu chung về hệ thống file cho thiết bị nhớ Flash của anh Le Dinh Thao trên blog kithuatmaytinh.

Khái quát về FAT

Trong quá trình porting sang hệ điều hành ITRON-based (NORTi), đã có dịp tìm hiểu về FAT, thấy bài của anh ELMちゃん này đầy đủ những thứ mình muốn biết về FAT nên sẽ dịch lại cả bài ở đây. Link gốc: http://elm-chan.org/docs/fat.html Trong tài liệu này, về cơ bản là dựa trên tài liệu vể FAT32 Spec , nhưng sẽ được giản luợc và bô sung thêm phần giải thích khái niệm mà bản gốc không có.

[OE] Tại sao vẫn dùng FAT

Bài hôm nay nói về một hệ thống file được sử dụng khá nhiều trên các phần mềm chạy trên mạch. Dù hiện nay có rất nhiều hệ thống file được nói đến như NTFS, Ext3, Ext4…Hầu hết những hệ thống file đó được sử dụng chủ yếu trên các máy có năng lực tính toán cao và khả năng lưu trữ lớn. Thế còn với những máy có năng lực tính toán hạn chế, dung lượng lưu trữ nhỏ thì sẽ sử dụng hệ thống file nào.