FAT

Khái quát về FAT

Trong quá trình porting sang hệ điều hành ITRON-based (NORTi), đã có dịp tìm hiểu về FAT, thấy bài của anh ELMちゃん này đầy đủ những thứ mình muốn biết về FAT nên sẽ dịch lại cả bài ở đây. Link gốc: http://elm-chan.org/docs/fat.html Trong tài liệu này, về cơ bản là dựa trên tài liệu vể FAT32 Spec , nhưng sẽ được giản luợc và bô sung thêm phần giải thích khái niệm mà bản gốc không có.

[OE] Tại sao vẫn dùng FAT

Bài hôm nay nói về một hệ thống file được sử dụng khá nhiều trên các phần mềm chạy trên mạch. Dù hiện nay có rất nhiều hệ thống file được nói đến như NTFS, Ext3, Ext4…Hầu hết những hệ thống file đó được sử dụng chủ yếu trên các máy có năng lực tính toán cao và khả năng lưu trữ lớn. Thế còn với những máy có năng lực tính toán hạn chế, dung lượng lưu trữ nhỏ thì sẽ sử dụng hệ thống file nào.