CourserA

Khóa học online đầu tiên về Machine Learning (note 3) - Khó ~~

Tiếp theo bài trước trong loạt note về Khóa học online về Machine Learning đầu tiên. Tuần 6 : Lời khuyên khi ứng áp dụng Machine Learning. Kiến thúc trong phần này không phải nói về thuật toán, mà là kĩ năng, rồi những thứ cần chú ý khi áp dụng Machine Learning. Và tất nhiên của khi áp dụng Deep Learning nữa. Khi áp dụng Machine Learning để giải quyết vấn đề, thì một 2 việc được lặp đi lắm lại là :

Khóa học online đầu tiên về Machine Learning (note 2) - Khó ~~

Tiếp theo bài trước trong loạt note về khóa học online đầu tiên về Machine Learning. Tuần 4 : Neurtal Networks : Biểu diễn Như đã biết, khi nói về dữ liệu, ta thường nói đến một loạt đặc trưng. Ví dụ: người thì có chiều cao, cân nặng, sở thích, etc. Và ta cũng đã biết về tạo cá đặc trưng đa thức khi các đặc trưng bậc 1 không đủ để miêu tả tốt dữ liệu.

Khoá học online đầu tiên về Machine Learning ( note 1) - Khó ~~

Cuối cùng cũng kết thúc khoá học Online đầu tiên về Machine Learnning. Do tiếng Anh cùi, nên dù nhìn sub liên tục nhưng vẫn vô số lần tua lại để xem. Khoá học rất hay, thầy Andrew NG giảng khá kĩ các khái niệm quan trọng. Dù mình biết Machine Learning nặng về Toán, đặc biệt Toán Tối ưu như machinelearningcoban.com viết, nhưng khoá này không tập trung vào những cái đó.