Cmake

CMake - Một ví dụ đơn giản

Trong bài tôi đã giới thiệu qua về CMake. Như ta đã biết nó cung cấp tính tăng giúp việc sinh ra Makefile một cách hiệu quả. Nhất là đối với các dự án phức tạp. Nó cũng cung cấp thêm các bộ sinh khác để sinh cấu trúc quản lý source cho các IDE khác nhau như Visual Studio, KDE. Trong giới hạn, tôi sẽ nói về việc sử dụng CMake để build một simple project trên cả Windows và Linux.

CMake - Công cụ hỗ trợ việc build source trên nhiều platform.

Đuợc làm việc cùng những pro đầy kinh nghiệm thực sự rất thú vị, ngoài việc chia sẻ hiểu biết của mình, còn đuợc hóng nhiều kĩ năng sử dụng tool của các pro nữa. Mình thấy rằng, không có tool nào gọi là thần thành, mọi tool chỉ giúp tăng tốc độc với những người mới và không đủ thời gian để hiểu sâu. Còn với những người đã nhiều kinh nghiệm, họ sử dụng tool theo các điểm mạnh của chúng và kết hợp rất nhiều tool một cách nhịp nhàng sao cho công việc tiến hành nhanh nhất.