avx

Tensorflow và AVX

1. Lỗi liên quan đến CPU instruction của tensorflow Định cài đặt tensorflow-gpu trên con máy già chạy Intel Xeon X5672 và có gắng GTX 1060 3G để nghịch chút. Nhưng khi kiểm tra xem có chạy được không: >>> import tensorflow as tf Illegal instruction (コアダンプ) Vâng, là lỗi run-time - chỉ xảy ra khi chạy, chứ cài thì chưa xuất hiện vấn đề. 2. AVX là gì Ta tìm hiểu một chút về lỗi kể trên, thì hầu hết đề nói rằng: máy sử dụng CPU không hỗ trợ đầy tập lệnh mà tensorflow đang dùng.