Assembly

So sánh nhỏ về cú pháp câu lệnh ASM giữa AT&T và Intel

Link gốc: http://www.imada.sdu.dk/Courses/DM18/Litteratur/IntelnATT.htm Người dịch: Ngôn ngữ Assembly không phải là ngôn ngữ tốt để viết ứng dụng,nhất là bây giờ đã là năm 2017. Có quá nhiều thứ hiệu quả và nhanh hơn. Tuy nhiên, khi cần tìm hiểu ở mức hệ điều hành, rồi driver thiết bị, thì việc đọc được Assembly là rất hữu ích. Nội dung Cú pháp ASM giữa Intel và AT&T có rất nhiều điềm khác nhau rõ rệt.

Lệnh MOV trong Assembly

Link gốc: http://www5c.biglobe.ne.jp/~ecb/assembler/2_1.html 1. Lệnh MOV Lệnh MOV, có thể nói là lệnh cơ bản nhất, có tần số sử dụng nhiều nhất trong bất cứ hệ tính toàn nào. Làm bất cứ cái gì, đều có bao gồm sao chép dữ liệu trong đó. Nói là chức năng sao chép thôi, chứ thực sự nó bao hàm sao chép, truyền dữ liệu. Đó có thể là từ bộ nhớ (các loại RAM) vào thanh ghi, từ thanh ghi vào bộ nhớ, từ một giá trị nào đó xuống thanh ghi hoặc bộ nhớ chẳng hạn.

Giới thiệu về lập trình Assembly trên Linux (AT&T Style không phải Intel Style)

Tham khảo Sách : AT&T Assembly Language, Richard Blum 1. Ngôn ngữ Assembly là gì? Ở mức thấp nhất, Process chỉ hiểu instruction code Instruction Code là các mã nhị phân chứa các thành phần: Instruction prefix, Opcode, ModR/M, SIB, Displacement, Data Element. Người ta hoàn toàn có thể viết chương trình bằng instruction code, nhưng nó sẽ cực kì khó nhọc, bởi ta chỉ thấy không gì khác ngoài các byte nối tiếp nhau.