Chuyển HTML thành PDF cơ bản

1. Tại sao cần chuyển sang PDF

 • Nhiều lý do để người ta sử dụng PDF thay vì các định dạng khác.
  • Về cơ bản không thể edit nên đảm bảo thống nhất về nội dung hiển thị
  • Ít bị lỗi FONT
  • Tiện lợi khi gửi, nhận: bên nhận và bên gửi luôn thấy chung 1 dữ liệu và ít khi sửa được.
 • PDF gần như tiêu chuẩn để trao đổi dạng tài liệu read-only
 • Đọc được ở trên hầu hết mọi nền tảng: máy tính, điện thoại..
  • Trình duyết Web như Firefox, Chrome còn cho phép đọc luôn mà ko cần cài thêm gì.

2. Công cụ hỗ trợ chuyển từ HTML sang PDF

 • Về cơ bản, HTMLplan-text(các thẻ (tag) được kết hợp với nhau), chúng ta sẽ không thể có nội dung nếu không có Web Browser để mở nó.
 • Vì thế, muốn chuyển : HTML sang PDF, ta cần 1 Web Browser để mở lên, sau đó dùng chính Web Browser đó để PDF hoá. Trên hầu hết trình duyệt web đều có chức năng này.
 • Vậy khi lập trình thì sao? Có thư viện nào hỗ trợ không?
 • Câu trả lời là : Có. Đó là wkhtmltopdf

2. Thử nghiệm và một số vấn đề

2.1 Thử xem

 • Giả sử convert 1 post này
$ wkhtmltopdf post/2015-08-02-cmake-cong-cu-ho-tro-viec-build-source-tren-nhieu-platform/index.html ./result.pdf
Loading pages (1/6)
Warning: Failed to load file:///css/style.css (ignore)
Warning: Failed to load file:///js/menu.js (ignore)
Warning: Failed to load file://https-blog-lazytrick-com.disqus.com/embed.js (ignore)
Counting pages (2/6)
Resolving links (4/6)
Loading headers and footers (5/6)
Printing pages (6/6)
Done

Và kết quả: result.pdf. Một file trắng xoá luôn.

 • Như ta cũng thấy ở trên, có một số warning khi ta chạy câu lệnh.
 • Sau khi tìm hiểu, thì biết được rằng:
  • wkhtmltopdf không thể load được các file kể trên
  • Các resource được chỉ định bằng đường dẫn tuyệt đối thì vẫn load được.
  • Các resource có đường dẫn tương đối thì load lỗi.

2.2 Chỉnh sửa một chút

 • Copy các thư mục: css,js vào thư mục chạy lệnh wkhtmltopdf để nó có thể phù hợp với đường dẫn đang bị lỗi.
 • Copy cả file html vào thư mục chạy lệnh luôn -> phù hợp với đường dẫn tương đối
 • Ta điều chỉnh một chút trong source HTML để các file bị lỗi ở trên thành tương đối:
  • /css/style.css -> ./css/style.css
  • /js/menu.js -> ./js/menu.js
 • Chạy lại câu lệnh lần nữa:
$wkhtmltopdf index.html result_1.pdf
Loading pages (1/6)
Warning: Failed to load file://https-blog-lazytrick-com.disqus.com/embed.js (ignore)
Counting pages (2/6)
Resolving links (4/6)
Loading headers and footers (5/6)
Printing pages (6/6)
Done

Và kết qủa là: result_1.pdf Tốt hơn rất nhiều rồi. Tuy một số style chưa đúng với web page.

3. Tích hợp trong ứng dụng khác: