RTOS

RTOS - Hầu hết giống như một thư viện

Trước kia, đã từng học rất nhiều thứ về hệ điều hành. Nhưng hầu hết những nguyên lý được nói đến đều lấy Windows, hoặc Linux(*Unix), hoặc Mac làm tham chiếu đến những nội dung được học. Ai cũng biết sẽ có một phần mềm hệ thống gọi là Kernel, nó rất quan trọng nó lập lịch các tiến trình, quản lý bộ nhớ, các driver… Thực sự cũng từng đọc code tham khảo (dành cho Academy của M$ về Windows NT), nhưng thực sự vẫn chưa có một hình dung tương đối về cái Kernel kia.

Về Renesas FIT - Firmware Intergrated Technology

Kinh nghiệm lập trình với Microcontroller chưa nhiều, chỉ mới 3 năm không liên tục. Nhưng cũng thấy phần nào được một ít gọi là cái hay của một công nghệ (thực ra cứ gọi là công nghệ thôi, chứ nhiều lúc công nghệ với kĩ thuật cũng khá gần nhau). Đó là FIT viết tắt của Firmware Intergration Technology (FIT) của Renesas. Theo những gì Renesas cung cấp, công nghệ này được sử dụng trong các dòng Chip RX từ RX63M, RX64M…RX113).

Hệ điều hành ITRON-based trông như thế nào?(sẽ viết)

Có lẽ viết về ITRON cần toàn diện một chút, tiếc là không có mạch để thử. Cứ viết trước 3 đề mục lớn để có hướng để ý, tìm hiểu. ITRON-OS là gì? Những thuật ngữ cơ bản Người ta đã viết ITRON như thế nào?