Firmware

Tìm source code của USB Driver trên Linux

Ở bài Tìm driver cho Linux cũng đã nói qua rồi, nhưng bài này muốn chỉ ra chi tiết hơn một chú cho nhưng ai muốn đọc source. Cách tìm source code driver cho thiết bị USB 1. Nói qua về thiết bị USB Linux kernel xác định driver phù hợp cho thiết bị bằng 2 thông tin chính. Đó là Vendor (nhà sản xuất), và Product (sản phẩm).

Về Renesas FIT - Firmware Intergrated Technology

Kinh nghiệm lập trình với Microcontroller chưa nhiều, chỉ mới 3 năm không liên tục. Nhưng cũng thấy phần nào được một ít gọi là cái hay của một công nghệ (thực ra cứ gọi là công nghệ thôi, chứ nhiều lúc công nghệ với kĩ thuật cũng khá gần nhau). Đó là FIT viết tắt của Firmware Intergration Technology (FIT) của Renesas. Theo những gì Renesas cung cấp, công nghệ này được sử dụng trong các dòng Chip RX từ RX63M, RX64M…RX113).