Driver

Tìm source code của USB Driver trên Linux

Ở bài Tìm driver cho Linux cũng đã nói qua rồi, nhưng bài này muốn chỉ ra chi tiết hơn một chú cho nhưng ai muốn đọc source. Cách tìm source code driver cho thiết bị USB 1. Nói qua về thiết bị USB Linux kernel xác định driver phù hợp cho thiết bị bằng 2 thông tin chính. Đó là Vendor (nhà sản xuất), và Product (sản phẩm).