Embbeded

OpenEmbedded là gì?

Cái gì liên quan đến Linux, Embedded thì mình tìm hiểu kĩ nhất có thể. Trừ những chỗ không thể sờ vào hoặc cực kì mất thời gian để tìm hiểu nó thì mình sẽ bỏ quá. Đại khái sẽ trả lời mấy câu hỏi sau OpenEmbedded là cái L gì? Tại sao người ta dùng nó? Những cách tiếp cận với em nó ở mức độ SW