babycare

Về việc trẻ em khóc trước khi ngủ (tìm hiểu bằng NIHONGO)

1. Từ hội nghiên cứu, bảo vệ bà mẹ trẻ em Nhật Bản: Link : https://www.mcfh.or.jp/netsoudan/article.php?id=981 Nội dung Có 4 thuyết giải thích tại sao trẻ không khóc trước khi ngủ: Từ ngày xưa, loài người khi ngủ thường có nguy cơ bị các loài khác tấn công, bị mưa ưới nên bị sợ bóng tối. Những cái đó biến thành gen di truyền, nên khi người ta ko biết lúc nào sẽ ngủ mất nên sẽ bất an.